MH_top

Priser 2016

Fri adgang til alle forlystelser, når entreen er betalt

 Priser 2016 30/4-19/6 20/6-23/10
Entre 0-2 år* Gratis  Gratis
Endags-billet 3-64 år 250  270
Endags-billet o. 65 år** 215  235
Todages-billet 3-64 år*** 400  420
Todages-billet o. 65 år**/*** 330  350
Sæsonkort 3-64 år 599  599
Sæsonkort o. 65 år** 450  450
Grupper 20-99 personer**** 230 250


Der tages forbehold for prisændringer.

Et Sæsonkort er gyldigt til hele sæson 2016: 30. april - 23. oktober. 
Prisen på et Sæsonkort er den samme i perioderne 30/4 - 19/6 og 20/6 - 23/10.

*Børn 0-2 år. Legitimation forevises på forlangende.
**Min. 65 år. Legitimation forevises på forlangende.
***Todages-billet gælder to efter hinanden følgende dage og er personlige.
****Min. 20 personer, der betaler samlet. Jo flere, jo billigere.

Børnehaver, folkeskoler og efterskoler:

  • Kr. 175 på hverdage i perioden 30/4 - 24/6 og 8/8 - 23/10 - se åbningstider.
  • Folkeskoler og efterskoler 1 gratis lærer/forældre pr. 10 betalende elever.
  • Børnehaver 1 gratis leder pr. 5 betalende børn.
  • Andre dage til normalpris ved 1-19 personer.
  • Andre dage til gruppepris ved min. 20 personer.

SFO'er, fritidsklubber og ungdomsklubber er ikke omfattet af tilbuddet til børnehaver, folkeskoler og efterskoler. Der tilbydes gruppepris ved minimum 20 personer.

Handicappede:

  • Handicappede betaler normal entrepris.
  • Gæster med et handicap kan, mod forevisning af et ledsagerkort fra DSB, et Børneledsagerkort, et DH ledsagekort eller et medlemskort fra Dansk Blindesamfund, medtage en ledsager over 18 år gratis. Henvendelse skal ske i Informationen.
  • DSB ledsagerkort, Børneledsagerkort samt DH ledsagekort administreres af Danske Handicaporganisationers Brugerservice.
  • Læs Djurs Sommerlands handicappolitik.