MH_top2

Priser 2017

Fri adgang til alle forlystelser, når entreen er betalt

 Priser 2017 6/5-18/6 19/6-22/10
Entre 0-2 år* Gratis  Gratis
Endags-billet 3-64 år 260  280
Endags-billet o. 65 år** 225  245
Todages-billet 3-64 år*** 410  430
Todages-billet o. 65 år**/*** 340  360
Sæsonkort 3-64 år 625 625
Sæsonkort o. 65 år** 475 475
Grupper 20-99 personer**** 240 260


Der tages forbehold for prisændringer.

Et Sæsonkort er gyldigt til hele sæson 2017: 6. maj - 22. oktober. 
Prisen på et Sæsonkort er den samme i perioderne 6/5 - 18/6 og 19/6 - 22/10.

*Børn 0-2 år. Legitimation forevises på forlangende.
**Min. 65 år. Legitimation forevises på forlangende.
***Todages-billet gælder to efter hinanden følgende dage og er personlige.
****Min. 20 personer, der betaler samlet. Jo flere, jo billigere.

Børnehaver, folkeskoler og efterskoler:

  • Kr. 180 på hverdage i perioden 6/5 - 23/6 og 14/8 - 20/10 - se åbningstider.
  • Folkeskoler og efterskoler 1 gratis lærer/forældre pr. 10 betalende elever.
  • Børnehaver 1 gratis leder pr. 5 betalende børn.
  • Andre dage til normalpris ved 1-19 personer.
  • Andre dage til gruppepris ved min. 20 personer.

SFO'er, fritidsklubber og ungdomsklubber er ikke omfattet af tilbuddet til børnehaver, folkeskoler og efterskoler. Der tilbydes gruppepris ved minimum 20 personer.

Handicappede:

  • Handicappede betaler normal entrepris.
  • Gæster med et handicap kan, mod forevisning af et ledsagerkort fra DSB, et Børneledsagerkort, et DH ledsagekort eller et medlemskort fra Dansk Blindesamfund, medtage en ledsager over 18 år gratis. Henvendelse skal ske i Informationen.
  • DSB ledsagerkort, Børneledsagerkort samt DH ledsagekort administreres af Danske Handicaporganisationers Brugerservice.
  • Læs Djurs Sommerlands handicappolitik.