Frøerne

Vigtig ændring ved brug af Sæsonkort

Djurs Sommerland har pr. 29. august 2015 indført
Bio-Match på Sæsonkort. 


Således sikres det, at det er rette sæsonkortindehaver, der får adgang til parken. 

Rent praktisk scannes sæsonkortindehaverens højre pegefinger, og baseret på et antal målepunkter udregnes en værdi, som lagres hos Djurs Sommerland. Der tages altså ikke et fingeraftryk.

Næste gang I kommer på besøg, skal I derfor gøre følgende:

  1. Scan dit Sæsonkort
  2. Scan dernæst din højre pegefinger
  3. Ved match gives entre til parken

Ønsker man ikke, at Djurs Sommerland opbevarer en værdi baseret på et antal målepunkter på højre pegefinger, kan man henvende sig i Billetinformationen for manuel adgang til parken ved hvert besøg.

Hvis du har spørgsmål på besøgsdagen, er du velkommen til at henvende dig i Billetinformationen, ellers kan du kontakte Djurs Sommerland på info@djurssommerland.dk eller tlf.: 86 39 84 00