Frøerne

Bio-Match på Sæsonkort

Bio-Match

I 2017 indfører Djurs Sommerland en ny løsning til kontrol af Sæsonkort. Formålet med det nye system er at mindske misbrug af Sæsonkort og sikre, at sæsonkortholderne hurtigere kan komme ind i parken, fordi de ikke skal kontrolleres manuelt.

Løsningen hedder Bio-Match og går ud på, at gæsterne kædes sammen med deres Sæsonkort via et såkaldt Bio-Match, som er en værdi beregnet på baggrund af få punkter på gæstens højre pegefinger.

Hvad er Bio-Match?

Et Bio-Match er ikke et fuldstændigt fingeraftryk og kan ikke bruges til at identificere gæsten andre steder, hvor det anvendes tilsvarende løsninger. En værdi fra Djurs Sommerlands Bio-Match-løsning kan heller ikke bruges til identifikation af den enkelte gæst i andre løsninger baseret på måling af enkelte punkter på f.eks. en finger, fordi andre løsninger beregner en anden værdi.

Djurs Sommerland lagrer gæsternes Bio-Match i en separat database, som slettes ved udgangen af hver sæson. Dette betyder, at gæsterne skal have genereret et ny Bio-Match i forbindelse med fornyelse af Sæsonkort.

Samtykke til anvendelse af Bio-Match

Når et Sæsonkort til Djurs Sommerland købes eller fornyes, skal sæsonkortholderen samtykke til anvendelse af Djurs Sommerlands Bio-Match-løsning til kontrol af sæsonkortet. Der bliver kun genereret en Bio-Match-værdi på baggrund af et samtykke fra sæsonkortholderen. 

Forældre eller andre indehavere af forældremyndigheden/værger skal samtykke til børns (10-17 år) anvendelse af Bio-Match. Børn under 7-10 år har ikke mulighed for anvendelse af Bio-Match.

Andre (myndige) personer, som køber eller fornyer Sæsonkort til børn (10-17 år), skal sikre samt indestå for, at indehaveren af forældremyndigheden har samtykket til, at Bio-Match anvendes til kontrol af barnets sæsonkort.

Hvis der ikke gives samtykke, eller hvis samtykket til anvendelse af Bio-Match trækkes tilbage, skal der ske manuel kontrol af sæsonkortet i Billetinformationen ved indgangen til Djurs Sommerland.

Praktik

Næste gang I kommer på besøg, skal I gøre følgende såfremt I samtykker til Bio-Match:

  1. Scan dit Sæsonkort
  2. Scan dernæst din højre pegefinger
  3. Ved match gives entre til parken

Hvis du har spørgsmål på besøgsdagen, er du velkommen til at henvende dig i Billetinformationen, ellers kan du kontakte Djurs Sommerland på info@djurssommerland.dk eller tlf.: 86 39 84 00