Hjælp os med at sortere affald

Sorter dit affald i skraldespande til henholdsvis restaffald og pantflasker og -dåser. 

Se affaldsstationer på kortet, så du kan sortere dit affald i fraktioner.

Parkkortaffald